دولت، ضامن بانوان کارآفرین سرپرست خانوار می‌شود

به گزارش ایرنا، انسیه خزعلی عصر امروز پنجشنبه ۲۷ بهمن در گفت و گو با رادیو انقلاب گفت: در یک سال و چند ماه گذشته در بخش های مختلفی برای بانوان برنامه داشتیم. البته توجه داشته باشید که معاونت زنان یک نهاد ستادی است و نه یک نهاد اجرایی و لذا وارد کارهای عملیاتی و اجرایی نمی‌شود، اما باید در چند بخش کار کند که یکی سیاست گذاری برای زنان، هماهنگی و برنامه‌ریزی و دیگری نظارت و ارزیابی است.

خزعلی با اشاره به برخی از برنامه‌ها توضیح داد: توانستیم در مدت یک سال و چند ماه گذشته ۲ جلسه ستاد ملی با شش مصوبه داشته باشیم و این حرکت بسیار خوبی در مسیر بانوان است. در دولت گذشته اصلا ستادهای ملی بانوان تشکیل نشده بود. بنابراین فعال کردن ستاد ملی که یک میان بُر هست، در بحث سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بسیار مهم است.

وی با اشاره به مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در تدوین بازنگری سند تحول گفت: طرح جامع توانمندسازی زنان در بخش کارآفرینی را به ویژه برای زنان سرپرست خانوار داشتیم که در حال حاضر در ۲۱ استان به مرحله عملیاتی رسیده و ۱۰ استان دیگر مراحل اولیه را طی می کند و با نظارت معاونت به کارآفرین تسهیلاتی داده می شود و پشتیبانی هایی صورت می گیرد تا زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار بدهند و از مواد اولیه تا بازار را تامین کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در استان‌ها سعی می‌کنیم اعتباری برای ایجاد بازارچه بانوان در نظر بگیریم تا این زنان از نظر بازار فروش نیز مورد حمایت قرار گیرند که این طرح به خوبی پیش می رود.

ادامه مطلب