صندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید

تاریخچه صندوق کارآفرینی امید

مطابق مصوبه‌ی شماره‌ی 30416/1901 مورخ 26/2/1385 شورای عالی اداری «صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا(ع)» از ادغام صندوق قرض‌الحسنه‌ی توسعه‌ی اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی ایجاد ‌گردید لیکن بر اساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383 مجلس شورای اسلامی، که اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت، تحت هر گونه تشکل، برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کرده است و از آنجا که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در سال 1391 مبنی بر جلوگیری از فعالیت موسسات مالی و صندوق‏هایی که از اسم ائمه(ع) بهره می برند تغییر نام و بازنگری در نحوه پرداخت و جامعه هدف مورد حمایت صندوق، ضرورت یافت. لذا در اسفند ماه سال 1393 پس از بحث و بررسی الزامات شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، موضوع تغییر نام صندوق مهر امام رضا(ع) به تصویب هیأت امنا رسید و با صدور مجوز از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا از این پس این صندوق با عنوان صندوق کارآفرینی امید به تداوم فعالیت می‏پردازد.

صندوق کارآفرینی امید، بر اساس رویکردِ جدیدِ حمایت ازکسب و کارهای خرد بازارمحور با روش تأمین مالی خرد (micro finacing)، وظایف مهم و مغفول مانده ای را در زنجیره حمایت های دولتی از تولید در بخش خصوصی بر عهده خواهد داشت. برای تببین این نقش، لازم است با نگاهی گذرا به تلاش های همسو با تأسیس چنین نهادهایی در کشورهای همگن و روبه توسعه پرداخته شود.

در سالهای اخیر برنامههای حمایتی و ادبیات پیرامونیِ کسب وکارهای خرد (micro business) در کشورهای گوناگون جهان با ساختار اقتصادی متفاوت رشد چشمگیری داشته است. این کسب و کارها که با اهداف کاهش فقر، کمک به افزایش تولید کالا و خدمات منطقه ای و مقابله با بیکاری در سیاستگذاری کشورها جایگاه درخوری یافته است. این شیوه از تأمین مالی تا آنجا در پیشبرد اهداف توسعه ای کشورها اهمیت دارد که بنیاد صلح نوبل برای تلاش در نهادینه ساختن آن جایزه صلح اعطا می کند و سازمان ملل سالی را به نام اعتبارات خرد نامگذاری میکند. براساس آمارIFC امروزه بیش از 500 میلیون نفر از افراد کم درآمد در سراسر دنیا با استفاده از اعتبارات خرد و با معیارهای پیشگفته به اداره کسب وکار اقتصادی بهصورتی سودآور مشغول هستند که نشان دهنده توان تأثیرگذاری این گونه اعتبارات در صورت تخصیص هدفمند آن می باشد. به نظر این نهاد مرجع، اعتبارات خرد باید بهصورتی پایدار با استفاده از راه حل های نوین و آزموده شده نظیرخوشه ها، شبکه سازی، زنجیره های تولید و به عبارت ساده تر تولید بازارمحور مورد استفاده بنگاههای خرد قرار گیرد. در کشور ما تجربههای نسبتاً مناسب ولی پراکنده ای در ارتباط با اعتبارات خرد وجود دارد. آمارهای رسمی بیانگر آن است که در حال حاضر حدود 6000 صندوق قرضالحسنه خصوصی در کشور فعال هستند. محور اصلی فعالیت صندوقهای قرضالحسنه ارائه اعتبارات خرد، بدون سود و صرفاً براساس کارمزد کم به متقاضیان است که عمدتاً با هدف کارگشائی صورت میگیرد. اما بر اساس الگوهای موفق جهانی با عدم شکلگیری نهادهای تخصصی دو سویه، امکان پاسخگوئی به تقاضاهای بیشمار اعتبارات خرد کارآفرینانه با مدل پیشگفته وجود ندارد. صندوق کارآفرینی امید (صندوق مهر امام رضا(ع) سابق) تنها نهاد مالی تخصصی با ابعاد کامل حمایتی (دو سویه- Functionality bilinear) در کشور است ‏که ‏در دو زمینه تأمین مالی خرد (micro finacing) و حمایت از کسب و کارهای خرد (micro business) به صورت کاملاً تخصصی فعالیت می‏نماید. این صندوق به عنوان بزرگترین صندوق حمایتی از فعالیت های کارآفرینانه در مقیاس خرد در سالهای اخیر، فعالیتهای خوبی در جهت توسعه فرهنگ اعتبارات خرد در کشور انجام داده است. از جمله با ایجادبیش از 700 هزار فرصت شغلی جدید، توانسته کمک خوبی به ارتقاء کارآفرینی در سطح خرد نماید. از جمله برنامه های بسیار اساسی و نوآورانه (در ایران) که اخیراً در این صندوق در دستور کار قرار گرفته و وارد فاز اجرا شده، گذار از پرداخت های انفرادی به پرداخت های شبکه ای، ایجاد زنجیره های ارزش، برندسازی و پرداخت در قالب زیرشاخه های شبکه فروش برندها و مواردی از این دست برای حصول از پایداری کسب و کارها و به تبع آن تثبیت چرخه بازپرداخت با توجه به فزونی مستمر دایره تقاضا می باشد.

مأموریت صندوق کارآفرینی امید تجهیز سپرده های خرد مردم و تلفیق آن با اعتبارات دولت، شناسایی جوانان واجد شرایط، توانمندسازی آنان و کمک در ایجاد کسب وکارهای خرد کم سرمایه و کاربر با محوریت فعالیت های کارآفرینانه، نیازهای منطقه ای، توسعه کسب و کارهای IT محور؛ بر اساس شیوه های جهانی شبکه سازی کسب و کارهای بازارمحور نظیر خوشه ها و زنجیره های ارزش در کشور برای اطمینان از پایداری کسب و کارها و هدفمندی تسهیلات پرداختی می باشد.

شايان ذکر است متقاضيانی که فاقد مدارک دانشگاهی يا گواهينامه فنی و حرفه ای مرتبط باشند، واجد شرايط دريافت تسهيلات از صندوق نبوده و ثبت نام افراد فوق الذکر جز اتلاف زمان و هزينه و کندی کار ساير متقاضيان ثمری در پی نخواهد داشت. نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی به واجدان شرایط ۴ درصد و مدت زمان بازگشت نیز ۶۰ ماه است.

لذا پيشنهاد م گردد نخست دستورالعمل ذيل را با دقت مطالعه نموده تا در صورت تطبيق وضعيت شما با شرايط صندوق عمل ثبت تان را آغاز نمائيد. از آنجائي که در ثبت نام موقت اصل بر اعتماد به متقاضيان است، لذا انتظار می رود متقاضيان گرامی با دقت و صداقت کامل نسبت به تکميل پرونده اقدام نمايند. بديهی است در مراحل بعدی مستندات لازم جهت اثبات مندرجات اعلامی از جنابعالی اخذ می گردد.

اصطلاحات در تسهیلات اعطایی صندوق کارآفرینی امید

الف: کسب و کار: عبارت است از هر گونه فعاليت اقتصادي که منجر به کسب درآمد برای صاحب يا صاحبان آن شود.
ب: خود اشتغالی و خويش فرمايی: نوعي از اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و مي تواند علاوه بر خود برای افراد ديگری نيز ايجاد اشتغال کند.
پ: کارفرمايی و کارآفرينی: نوعی اشتغال که در آن فرد مالکيت و مديريت کسب و کار خود را عهده دار باشد و می تواند علاوه بر خود برای افراد ديگری نيز ايجاد اشتغال کند.
ت: تسهيلات/وام: منظور از تسهيلات در اين دستورالعمل، وام قرض الحسنه صندوق می باشد.
ث: درخواست تسهيلات: اعلام کتبی نياز به تسهيلات اشتغال صندوق در چارچوب ضوابط که از سو اشخاص حقيقی يا حقوقی صورت مي گيرد.
ج: طرح : عبارت است از فعاليت اقتصادی که در جهت رسيدن به اهداف خاصی انجام می پزيرد.
چ: راه اندازی: عبارت است از تهيه مقدمات و انجام اقدامات لازم براي اجرايی کردن طرح و شروع فعاليت کسب و کار.
ح: برنامه کسب و کار: برنامه کسب و کار روش اجراي يک فعاليت تجاری، اقتصادی و خدماتی در يک دوره زمانی مشخص را بيان می کند که شامل بخش های گوناگون از جمله بازاريابی، توجيه فنی، مالی و اقتصادی طرح می باشد.
خ: سبد مشاغل: مجموعه ای از انواع کسب و کار در يک منطقه جغرافيايی.
د: بررسي در خواست: عبارت است از تطبيق شرايط در خواست کنندگان با شرايط عمومی و اختصاصی اعلام شده از سوی صندوق.
ذ: وام گيرنده: هر شخص حقيقي يا حقوقی که در قالب ضوابط از صندوق وام دريافت نمايد و به صندوق بدهکار شود.
ر: پرونده تسهيلاتی: کليه اوراق، مستندات، مکاتبات و مصوبات پرداخت تسهيلات به وام گيرندگان که به صورت متعارف يا مکانيزه و الکترونيکی درصندوق نگهداری می شود.
ز: آورده: عبارت است از بخشی از سرمايه و يا امکانات راه اندازی کسب و کار که توسط وام گيرنده بصورت نقدی و يا غير نقدی تامين و به مصرف اجرای طرح می رسد.

ماده ۲– اعطای آن دسته از تسهيلات اشتغال که صندوق بر اساس تفاهم نامه ها يا قراردادهای عامليت توزيع آنها را عهده دار می گردد با رعايت اين دستور العمل مطابق بخشنامه های مربوطه انجام می شود.

 

سقف تسهیلات وام و نرخ کارمزد صندوق کارآفرینی امید

طرح همیار صندوق کار آفرینی امید – تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 100 مییون تومان 5 ساله

به گزارش بانک اول در اقتصاد ایران با توجه به تورم شدید بالای 30-40 درصدی دریافت وام با سود های پایین یک مزیت عالی محسوب می شود.تسهیلات کم بهره در ایران تحت عنوام وام قرض الحسنه پرداخت می شود که سود آنها 4 درصد است . ولی به علت منابع محدود بانک ها سقف وام قرض الحسنه بسیار کم و دریافت آن با دشواری همراه است.

صندوق کار آفرینی امید که یک صندوق قرض الحسنه چند شعبه ای دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست , با معرفی طرح همیا اقدام به پرداخت تسهیلات تا سقف 1 میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط کرده است.

تسهیلات اشتغال طرح همیار:

میزان وامی که بر اساس این طرح تصویب شده حداکثر یک میلیارد ریال در بخش های خدماتی ,صنعتی و کشاورزی با دوره بازگشت اقساط 57 ماهه و حداکثر 3 ماه دوره تنفس مجموعا مدت قرارداد 60 ماه ثبت و و به صورت یکجا پرداخت می شود.

حداقل مبلغ تسهیلات 100 میلیون ریال و حد اکثر 1 میلیارد ریال است و حد اقل دوره بازپرداخت 12 ماه و حداکثر دوره بازپرداخت 60 ماهه و حداکثر دوران تنفس به درخواست متقاضی وام 3 ماه می باشد.

چه کسانی می توانند این وام را دریافت کنند:

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک و همچنین تمام وام گیرندگان سالهای گذشته صندوق کار آفرینی امید که مبادرت به افزایش ظرفیت واحد خود کرده اند.

 

شرایط دریافت وام صندوق کار آفرینی امید :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- دارا بودن حداقا 18 سال و حداکثر سن 70 سال تمام با احتساب دوران بازپرداخت تسهیلات

3- نداشتن بدهی معوقه و سررسید گذشته به بانکها و نداشتن چک برگشتی

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام طرح همیار وام صندوق کار آفرینی امید:

1- در صورت دارا بودن جواز کسب یا کجوز فعالیت , کپی برابر اصل شده ارایه گردد , در غیر اینصورت افراد فاقد مجوز فعالیت با ارایه مستندات قابل احراز که به امر تولیدکالا و خدمات مشغول هستند , مورد نیاز است.

2- ارایه مدارک هویتی ( شناسنامه و کارت ملی ) متقاضی وام و ضامنین 

3- ارایه وثایق و ضمانت های متقضاضی وام و ضامنین 

4- ارایه طرح توجیهی کسب و کار

 

فرایند دریافت وام صندوق کار آفرینی امید :

در این طرح متقاضی ابتدا طرح کسب و کار خود را به صندوق کار آفرینی امید ارایه می کند, و پس از تصویب , متقاضی وام 50 درصد مبلغ طرح را به عنوان سپرده ضمانتی نزد شعبه تودیع و مابقی مبلغ وثیقه وام از طریق سایر وثایق مطابق دستورالعمل جاری صندوق توسط متقاضی دریافت تسهیلات تامین می گردد.