تعیین جریمه برای بانک‌هایی که تسهیلات قانون جهش تولید مسکن را نمی‌پردازند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در ادامه بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی(۱) و (۳) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی(۱) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

بند الحاقی (۳) تبصره ۱۶ بدین شرح است: بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام نشده تا سقف ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نمایند.

ادامه مطلب