تعویق سه ساله بازگشت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه عصر امروز(سه‌شنبه) کمیسیون برنامه و بودجه با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گفت: بررسی جزییات طرح اصلاح قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بود.
وی افزود: در این جلسه ماده یک طرح اصلاح قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با اصلاحاتی مصوب شد، براساس این ماده دوره بازگشت سپرده‌گذاری تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به مدت سه سال به تعویق افتاد تا این منابع به همراه سایر منابع صرف اعطای تسهیلات شود.
به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه گزارش نظارتی درباره اجرای قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از ابتدا تاکنون ارائه کرد که براساس این گزارش اجرای این قانون بر تثبیت جمعیت روستایی تاثیر گذشته و در برخی مناطق موجب مهاجرت معکوس شده است.
خدابخشی با بیان اینکه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه میزان انحراف از اجرای قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری کمتر از ۱۰ درصد است، گفت: از جمله ایرادات اجرای قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری غلبه تسهیلات محوری بر برنامه محوری، نگاه نقطه‌ای به مناطق روستایی و عشایری، عدم توجه به مسائل منطقه‌ای، ناتوانی روستاییان در تامین وثیقه برای دریافت وام، طولانی بودن فرآیندهای بانکی، نبود صنایع کوچک در رده تسهیلات‌گیرندگان، ضرورت پایدارسازی اشتغال ایجاد شده و… است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه همچنین یادآور شد: از جمله راهکارهای لازم برای رفع ایرادات اجرای قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، تقویت نظام ضمانت سرمایه گذاری، اضافه شدن صنایع کوچک به رده‌های تسهیلات‌گیرندگان، افزایش پوشش بیمه‌ای برای شاغلان در برنامه و… است.

ادامه مطلب